Níže uvádíme příklad formuláře "Jak reklamovat zboží" zakoupeného v našem internetovém obchodě.


V <místo sepsání reklamace> dne <datum>

 

Věc: R E K L A M A C E

 

Vážená paní, Vážený pane

tímto chci uplatnit své právo na reklamaci věci (<název zakoupeného zboží> , viz faktura v

příloze) u Vás zakoupené.

 

Vadu popisuji takto: <předmět reklamace, podrobný popis zjištěné vady, proč zboží reklamujete> . Jen podotýkám, že postupuji v souladu s §2112 zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „o.z.“),vadu Vám tedy oznamuji bez zbytečného odkladu.

Jelikož v souladu s § 2161/2 a násl. o.z. se vada projevila v průběhu <počet měsíců slovy od zakoupení a uvedení do provozu> od převzetí, tímto žádám o vrácení peněz (odstoupení od kupní smlouvy) a to na mé č.ú.: <číslo účtu na které má být zaslána částka za zakoupené zboží>.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, jsem k dispozici na telefonu: tel. č.: <váš telefon>.

 

Děkuji a jsem s pozdravem

 

<vaše jméno a příjmení shodné jako na faktuře>

<vaše ulice a číslo popisné shodné jako na faktuře>

<vaše město, poštovní směrovací číslo shodné jako na faktuře>

Přílohy:

– Faktura č. <číslo faktury> ze dne <datum obdržení faktury, zpravidla po zaplacení>

– Reklamované zboží (<název reklamovaného zboží>) v bezpečném obalu

chránícím proti poškození.


Reklamaci nám můžete zaslat písemně poštou na adresu:

Reklamace - Helper a partner s.r.o.

Slavníkova 2357 / 9

169 00 Praha 6

nebo emailem na adresu:

expedice@haaga.czReklamované zboží zasílejte na adresu:

HAAGA SERVIS 

Radim Jiroušek - AQUAMONT s.r.o.

Táboritská 1152

379 01 Třeboň

Česká republika

K reklamovanému zboží přiložte prosím výše uvedenou reklamaci.

Nemusí být napsána strojově, ale i rukou (čitelně).

Děkuji

Robert Pátek,

jednatel společnosti Helper a partner s.r.o.